> Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt – SimpleCarry

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Sau khi Simplecarry nhận được xác nhận thanh toán từ quý khách, sẽ thông báo với quý khách và giao hàng cho đơn vị vận chuyển thực hiện chuyển hàng cho quý khách. (Thời gian giao hàng sẽ từ 1-2 ngày đối với khách hàng ở TP.Hồ Chí Minh và không quá 5 ngày đối với các khách hàng ở tỉnh thành khác ).

Quý khách kiểm tra và nhận hàng.

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large