> Triết lý kinh doanh – SimpleCarry

Triết lý kinh doanh

1. Simple Carry luôn lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất, cụ thể là:

 • Xem chất lượng sản phẩm và dịch vụ là ưu tiên hàng đầu phải đạt được.
 • Hướng đến hiệu quả kinh doanh tối đa, nhưng không bỏ qua những trách nhiệm xã hội.
 • Tạo môi trường và điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh đối với tất cả mọi người.
 • Thiết kế các qui trình công việc và triển khai thực hiện chúng một cách chuyên nghiệp.
 • Tạo việc làm ổn định cho nhân viên để họ có thể yên tâm trong cuộc sống bản thân và gia đình của họ.

2. Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển

 • Nhân viên được đào tạo bài bản, chính quy để có thể thích nghi tốt nhất với công việc.
 • Nhân viên sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy thách thức.
 • Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên, những ý tưởng mới, hay luôn được chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty.
 • Mọi thành viên luôn thấu hiểu sự thay đổi, cải tiến trong quản lý và làm việc là không bao giờ ngừng lại, từ đó, họ phải xem thay đổi là một cơ hội để phát triển bản thân, hay ít nhất đó cũng là sự thách thức sẽ phải vượt qua (nếu cùng nhau làm việc chăm chỉ, thông minh và phối hợp tốt, nhịp nhàng).

3. Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động

 • Simple Carry luôn muốn tìm thấy và duy trì những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn.
 • Simple Carry mong muốn nhân viên luôn hài lòng về công việc họ đang làm; và vì thế, Simple Carry cũng phải liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt nhất cho họ.
 • Simple Carry mong muốn mỗi nhân viên hiểu rằng, dù ở vị trí nào, công việc nào, họ đều là một phần không thể thiếu trong Công ty. Vì thế, Simple Carry luôn cố gắng thể hiện trách nhiệm với mọi người một cách tốt nhất có thể được, trên mọi khía cạnh của cuộc sống.

4. Nâng tầm bản sắc Simple Carry thành niềm tự hào trong mọi thành viên

 • Với Simple Carry, đạo đức được xem là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi xử thế hàng ngày, là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến danh tiếng Công ty, là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của Công ty, thể hiện đặc điểm riêng có của đội ngũ nhân viên Simple Carry.
 • Simple Carry quan niệm rằng, "hình ảnh doanh nghiệp" phụ thuộc vào cách đối xử của mỗi thành viên trong Công ty, bởi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mối đe dọa lớn nhất không phải là sự khủng hoảng về tài chính, mà là sự khủng hoảng về "hình ảnh doanh nghiệp".
 • Simple Carry xem việc xây dựng, gìn giữ và phát triển những chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa tốt đẹp, các nguyên tắc,... trong cách tổ chức và kiểm soát công việc, trong điều hành quản lý, trong cách giao tiếp ứng xử và truyền thông,... là những yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp.
 • Simple Carry muốn rằng, mọi nhân viên dần dần sẽ tự hào về bản sắc văn hóa riêng của Công ty, và sẽ cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất được xã hội đồng tình. Qua đó, mọi thành viên sẽ đều có ý thức xây dựng một tập thể gắn bó, thương yêu nhau, cùng giỏi về công việc, và ngày càng hoàn thiện về nhân cách.
 • Simple Carry hy vọng trong tương lai không xa, "Bản sắc Simple Carry" sẽ trở thành một thứ sức mạnh vô biên, và là một loại tài sản vô giá được truyền tiếp qua nhiều thế hệ.

5. Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

 • Dựa trên nguyên tắc hợp tác và cùng có lợi, Simple Carry luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác, trên cơ sở bình đẳng song phương, giao dịch lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng nhau phát triển.
 • Simple Carry xem khách hàng là người mang lại nguồn lợi ích cho Công ty, và mọi nhân viên ví khách hàng là chiếc chìa khóa mở cái két sắt có chứa tiền lương của họ trong đó. Vì vậy, mục tiêu lâu dài và trên hết là phải làm thỏa mãn những ước muốn của khách hàng, dần dần khẳng định vị trí của Simple Carry trong tâm trí của khách hàng.
 • Simple Carry luôn tuân thủ tất cả các pháp luật, các qui định,... nhằm đảm bảo việc giữ vững niềm tin đối với người tiêu dùng, với khách hàng, với các nhà cung cấp, và với toàn xã hội.
 • Simple Carry tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, nhằm ngăn ngừa việc các vi phạm pháp luật và đạo đức trong kinh doanh.

6. Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh

 • Tất cả các hoạt động của Simple Carry đều hướng đến mục tiêu luôn luôn dẫn đầu trong các quá trình cải tiến kỹ thuật, công nghệ, trong sản xuất, hoàn thiện phương pháp quản lý tiên tiến trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.
 • Simple Carry luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có tính khác biệt, vượt trội, mang lại giá trị mới tăng thêm cho người tiêu dùng; góp phần định hướng tiêu dùng của thị trường một cách tiết kiệm, nhưng vẫn đáp ứng các nhu cầu đa đạng.
 • Simple Carry luôn tiên phong nghiên cứu, phát triển và cung cấp nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, chú trọng đến sức khỏe và phong cách cho người tiêu dùng trực tiếp.

7. Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động

 • Simple Carry là một thành viên trong cộng đồng xung quanh, tại những nơi mình có tham gia hoạt động, vì thế, Simple Carry luôn có ý thức phát triển cùng cộng đồng. Hoạt động cộng đồng của Simple Carry càng hiệu quả khi bản thân luôn cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình.
 • Simple Carry luôn chú ý thực hiện các biện pháp tích cực liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động, các cuộc thi cho nhiều đối tượng khác nhau trong cộng đồng tham gia một cách vô điều kiện, để giúp thêm cho sự phát triển các thế hệ tương lai của đất nước, góp phần vào sự thịnh vượng xã hội.
 • Simple Carry là doanh nghiệp gồm chủ yếu các thành viên trẻ, nhưng mọi người đều nhận thức được rằng cần sống, lao động, giao tiếp,... phải có tình, có nghĩa với tất cả những ai có chút ít công lao trong lịch sử hình thành và phát triển Công ty. Còn đối với cộng đồng bên ngoài, với đồng bào Việt Nam, mọi thành viên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác xã hội nói chung, khi nhận được sự kêu gọi của các cơ quan chức năng của nhà nước hoặc địa phương (như có thiên tai, lũ lụt,...).

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large