> Các bước yêu cầu báo giá – SimpleCarry

Các bước yêu cầu báo giá


1. Truy cập website: www.simplecarry.com và chọn mặt hàng cần đặt

2. Chuẩn bị hình ảnh logo của quý khách hàng

3. Số lượng cần đặt

4. Thời gian giao hàng

5. Gửi tất cả thông tin trên đến địa chỉ mail: contact@simplecarry.com

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large