Hoạt động xã hội — Balo hàng hiệu

SimpleCarry tài trợ cuộc thi The Logisticom

SimpleCarry tài trợ cuộc thi The Logisticom

SimpleCarry với The LogisticomVới triết lí kinh doanh lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động và lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho...

Xem Thêm →

SimpleCarry Nhà Tài Trợ Chính Hội Thi Lăng Kính Sinh Viên

SimpleCarry Nhà Tài Trợ Chính Hội Thi Lăng Kính Sinh Viên

Các bạn Sinh viên biết gì chưa? Simplecarry hiện đã trở thành Nhà tài trợ chính đồng hành cùng các bạn suốt chặng đường của Hội thi Lăng Kính Sinh Viên...

Xem Thêm →

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large