Người lạ ơi

Viết bởi BrandUp QTV vào

Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nghìn đô
Mượn rồi tôi té, đừng tìm tôi nhé!

#SimpleCarry #baohanh10nam 
--------

0 comments

Để lại bình luận

Chú ý , bình luân phải được kiểm duyệt trước khi được hiển thị

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large