“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.”

💌 “Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

💚 #SimpleCarry chia sẻ nhé. Khi bạn gặp bế tắc hoặc còn mơ hồ về những quyết định trong cuộc sống. Bạn đang cần tĩnh tâm lại và sau đó lắng nghe nhiều hơn, từ đó bạn sẽ chọn ra cách -
nhìn - mới giúp hướng đi của bạn đúng đắn hơn, chu toàn hơn.

👉 SimpleCarry đồng hành và trải nghiệm cùng bạn!

#MadeinVietNam #Safety #Baohanh10nam
--------------


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Tags bài viết liên quan

0 comments

Để lại bình luận

Chú ý , bình luân phải được kiểm duyệt trước khi được hiển thị

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large